Styrelse och valberedningsteam

Khalil zeidan: Ordförande, IT-tekniker och jobbar som 
arbetsmarknadssekreterare i Malmö kommun

Maher Habta: Projektansvarig ,arbetar inom socialtjänsten och har en master i 
företagsekonomi

Hanan Rifai: Fadderskaps- och volontärsansvarig, utbildad till tolk

Mohammad Abdel Razik: Vice-ordförande, arbetar med funktionshindrade

Ibrahim El Moughrabi: Studerar mänskliga rättigheter på högskola

Rami Al yousif: Sekreterare och jobbar som ungdomsledare

Suppleanter:
Abdullah Alyousif: studerande

Valberedningen kontakt uppgifter:
Taisir Kadi: 040-212933
Mohammad Azzam: 040-211933
Alaa Younis: 040-212933